CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Mục đích:

Chính sách bảo mật này (gọi tắt là “Chính sách”) được TiBi xây dựng nhằm mục đích thông báo cho người dùng về cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, công khai và xử lý thông tin cá nhân của bạn khi sử dụng các trang TiBi và ứng dụng di động (gọi chung là “Trang web”) của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau từ người dùng.

Thông tin đăng ký (Khi người dùng đăng ký tài khoản trên TiBi), chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau:

 • Họ tên: [Tên người dùng]
 • Số điện thoại: [Số điện thoại người dùng]
 • Địa chỉ email: [Địa chỉ email người dùng]
 • Ngày sinh: [Ngày sinh người dùng]
 • Giới tính: [Giới tính người dùng]
 • Địa chỉ: [Địa chỉ người dùng]
 • Ảnh đại diện: [Ảnh đại diện người dùng]

Thông tin sử dụng

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin cá nhân sau từ người dùng.

Chúng tôi thu thập các thông tin về cách người dùng sử dụng Trang web, bao gồm:

 • Lịch sử tìm kiếm: Các từ khóa mà người dùng đã tìm kiếm trên Trang web.
 • Lịch sử xem: Các danh sách bất động sản mà người dùng đã xem trên Trang web.
 • Lịch sử tương tác: Các hành động mà người dùng đã thực hiện trên Trang web, chẳng hạn như đăng bài viết, bình luận, hoặc tham gia các nhóm.
 • Thông tin từ các bên thứ ba: Chúng tôi có thể thu thập thông tin từ các bên thứ ba, chẳng hạn như các nhà cung cấp dịch vụ phân tích hoặc quảng cáo. Các thông tin này có thể bao gồm:
 1. Thông tin vị trí: Nếu người dùng cho phép, chúng tôi có thể thu thập thông tin vị trí của họ từ thiết bị di động của họ.
 2. Thông tin sở thích: Các thông tin về sở thích của người dùng, chẳng hạn như các loại bất động sản mà họ quan tâm.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin:

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng cho các mục đích sau:

 • Cung cấp và duy trì Trang web: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp và duy trì các tính năng và dịch vụ trên Trang web.
 • Cải thiện trải nghiệm người dùng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng trên Trang web, chẳng hạn như đề xuất các danh sách bất động sản phù hợp với sở thích của người dùng.
 • Gửi thông báo và cập nhật: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để gửi cho họ các thông báo và cập nhật về Trang web, chẳng hạn như thông báo về các thay đổi đối với Chính sách bảo mật.
 • Liên lạc với người dùng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để liên lạc với họ về các vấn đề liên quan đến Trang web, chẳng hạn như trả lời các câu hỏi hoặc giải quyết các khiếu nại.
 • Quảng cáo và tiếp thị: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của người dùng để cung cấp cho họ các quảng cáo và thông tin tiếp thị phù hợp.

Cách chúng tôi chia sẻ thông tin:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Với sự đồng ý của người dùng: Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với sự đồng ý của họ. Ví dụ: nếu người dùng cho phép, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của họ với các nhà môi giới bất động sản để họ có thể liên hệ với người dùng về các danh sách bất động sản.
 • Để cung cấp dịch vụ cho người dùng: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các bên thứ ba để cung cấp cho họ các dịch vụ mà họ yêu cầu. Ví dụ: chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của người dùng với các nhà cung cấp dịch vụ phân tích để họ có thể giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm người dùng trên Trang web.
 • Để đáp ứng yêu cầu của pháp luật: Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của người dùng với các cơ quan chính phủ hoặc các bên thứ ba khác nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo quy định của pháp luật.

Quyền của người dùng

Người dùng có các quyền sau đối với thông tin cá nhân của họ:

 • Quyền truy cập: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân về họ.
 • Quyền chỉnh sửa: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa thông tin cá nhân về họ nếu thông tin đó không chính xác hoặc không đầy đủ.
 • Quyền xóa: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân về họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền hạn chế việc xử lý: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi hạn chế việc xử lý thông tin cá nhân về họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền phản đối việc xử lý: Người dùng có quyền phản đối việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân về họ trong một số trường hợp nhất định.
 • Quyền yêu cầu port dữ liệu: Người dùng có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp thông tin cá nhân về họ ở định dạng máy đọc được.
 • Quyền khiếu nại: Người dùng có quyền khiếu nại với cơ quan quản lý có thẩm quyền về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của họ.

Chúng tôi luôn mong muốn cung cấp TiBi.VN rộng rãi cho mọi người. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể sử dụng TiBi nếu:

 • Chưa đủ 13 tuổi.
 • Là các loại tội phạm về kinh tế, lừa đảo, tình dục bị kết án.
 • Từng bị chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản do vi phạm các điều khoản, tiêu chuẩn cộng đồng và các điều khoản và chính sách khác mà chúng tôi áp dụng cho việc sử dụng TiBi. Khi chúng tôi vô hiệu hóa tài khoản của bạn do vi phạm điều khoản, tiêu chuẩn cộng đồng hoặc các điều khoản và chính sách khác, bạn đồng ý không tạo tài khoản khác nếu chúng tôi chưa cho phép. Chúng tôi sẽ có toàn quyền quyết định xem có cho phép bạn tạo tài khoản mới hay không và việc cho phép bạn tạo tài khoản mới không có nghĩa là hoặc ngụ ý rằng biện pháp kỷ luật của chúng tôi là nhầm lẫn hay vô căn cứ.
 • Bị cấm tiếp nhận các sản phẩm, dịch vụ hoặc phần mềm của chúng tôi theo luật hiện hành.

Những điều bạn có thể chia sẻ và thực hiện trên TiBi

Chúng tôi muốn mọi người sử dụng TiBi để giao lưu, kết bạn, kết nối kinh doanh, tìm kiếm lợi ích về vật chất cũng như tinh thần nhưng không phải trả giá cho sự an toàn, vui vẻ và lợi ích cho chính mình hay của người khác cũng như tính toàn vẹn của cộng đồng. Do đó, bạn đồng ý không tham gia những hành vi được mô tả dưới đây, hoặc tạo điều kiện hay hỗ trợ người khác thực hiện các hành vi này:

Bạn không được sử dụng TiBi để tạo hoặc chia sẻ bất cứ nội dung nào:

 • Vi phạm các Điều khoản này, hoặc các điều khoản áp dụng cho việc sử dụng TiBi của chúng tôi.
 • Bất hợp pháp, gây hiểu nhầm, phân biệt đối xử hoặc lừa đảo (hay hỗ trợ người khác sử dụng các tính năng trên TiBi theo cách như vậy).
 • Bạn không sở hữu hoặc không có các quyền cần thiết để chia sẻ.
 • Xâm phạm hoặc vi phạm quyền của người khác, bao gồm các quyền sở hữu sản phẩm, sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như xâm phạm bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa của người khác hay phân phối/bán hàng giả hoặc hàng nhái), trừ trường hợp ngoại lệ hoặc có áp dụng giới hạn theo luật hiện hành.

Bạn không được tải lên virus hoặc mã độc hại, sử dụng dịch vụ để gửi spam hay làm bất cứ điều gì khác có thể vô hiệu hóa, làm quá tải, can thiệp hoặc gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động bình thường, tính toàn vẹn, quá trình vận hành hoặc giao diện của các dịch vụ, hệ thống hay sản phẩm, chức năng của TiBi.VN.

Với hệ thống kỹ thuật hiện đại và đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, TiBi xây dựng cơ chế lọc thông tin nhằm bảo vệ cộng đồng trước hành vi gây hại khi sử dụng dịch vụ của TiBi sai mục đích, ảnh hưởng xấu đến cộng đồng Người dùng của TiBi. Khi phát hiện hành vi gây hại, hệ thống sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp thông qua công cụ hỗ trợ, vô hiệu hóa tài khoản ngăn chặn truy cập của tài khoản ở các tính năng thiết yếu, thông báo đến cơ quan có thẩm quyền nếu hành vi nghiêm trọng, vi phạm quy định của pháp luật hiện hành về thông tin trên mạng. Ngoài ra, Chúng tôi sẽ thông báo đến các Công ty liên kết của TiBi để ngăn chặn hành vi gây hại, gây ảnh hưởng đến dịch vụ của TiBi.

Bạn không được truy cập hoặc thu thập dữ liệu từ hệ thống của chúng tôi bằng các phương tiện tự động (khi chưa được chúng tôi cho phép trước) hay cố gắng truy cập vào dữ liệu mà bạn không được phép truy cập.

Không ngừng phân tích và kết hợp với các bên đối tác để cải tiến dịch vụ của TiBi, nhằm mang lại trải nghiệm ngày càng tốt hơn cho Người dùng, thấu hiểu nhu cầu của Người dùng khi sử dụng dịch vụ của TiBi. Thêm vào đó, TiBi áp dụng công nghệ thông qua hệ thống máy móc hiện đại, phần mềm thông minh, hệ thống tự động hóa để tăng khả năng tìm kiếm, loại bỏ những hoạt động gây hại đến cộng đồng Người dùng TiBi.

Bạn không được ủy nhiệm, yêu cầu hoặc thu thập tên người dùng, mật khẩu hay chiếm đoạt mã truy cập trên hệ thống.

Bạn không được bán, cấp phép hoặc mua bất kỳ dữ liệu nào nhận được từ chúng tôi hoặc các dịch vụ của chúng tôi, trừ khi điều khoản của nền tảng cho phép.

Bạn không được lạm dụng bất kỳ kênh báo cáo, gắn cờ, kháng nghị hoặc giải quyết tranh chấp nào, chẳng hạn như báo cáo hay kháng nghị theo cách gian lận, lặp đi lặp lại hoặc vô căn cứ.

Chúng tôi có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung vi phạm các quy định này. Chúng tôi cũng có thể đình chỉ hoặc vô hiệu hóa tài khoản của bạn nếu phát hiện thấy hành vi vi phạm các quy định này cũng như nội dung đã nêu trên.

Nếu gỡ nội dung mà bạn chia sẻ vì nội dung đó vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng, chúng tôi sẽ cho bạn biết và giải thích mọi lựa chọn yêu cầu xem xét lại, trừ khi bạn vi phạm nghiêm trọng/nhiều lần các điều khoản này hay việc đó có thể khiến chúng tôi hoặc người khác phải chịu trách nhiệm pháp lý, gây hại cho cộng đồng người dùng của TiBi, ảnh hưởng đến/tác động vào tính toàn vẹn hoặc hoạt động của bất kỳ dịch vụ, hệ thống hay chức năng nào của chúng tôi; khi chúng tôi bị hạn chế do các giới hạn kỹ thuật hoặc khi chúng tôi bị cấm làm việc này vì những lý do pháp lý.

Chúng tôi cũng có thể gỡ hoặc hạn chế quyền truy cập vào nội dung, tính năng, dịch vụ hay thông tin nếu nhận thấy rằng có lý do cần phải làm việc này để tránh hoặc giảm thiểu tình trạng lạm dụng dịch vụ của chúng tôi/tác động bất lợi về mặt luật pháp hay quy định cho TiBi.

Những quyền bạn cấp cho chúng tôi

Chúng tôi cần bạn cấp một số quyền để cung cấp dịch vụ:

Quyền sử dụng nội dung bạn tạo và chia sẻ:

Một số nội dung mà bạn chia sẻ hoặc tải lên (chẳng hạn như ảnh hay video) có thể được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.

 • Bạn giữ quyền sở hữu trí tuệ (chẳng hạn như bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa) đối với mọi nội dung mà mình tạo và chia sẻ trên TiBi, cũng như trên những sản phẩm khác của TiBi. Các Điều khoản này không có quy định nào tước bỏ những quyền mà bạn có đối với nội dung của mình. Bạn được tự do chia sẻ nội dung của mình với người khác ở nơi mà bạn muốn.
 • Khi bạn chia sẻ, đăng hoặc tải lên nội dung nào đó trên TiBi điều này có nghĩa là bạn cho phép chúng tôi lưu trữ, sao chép và chia sẻ ảnh đó với bên khác (miễn là vẫn phù hợp với chế độ cài đặt của bạn), chẳng hạn như các sản phẩm của TiBi hoặc nhà cung cấp dịch vụ hỗ trợ những sản phẩm và dịch vụ đó. Giấy phép này sẽ hết hiệu lực khi nội dung của bạn bị xóa khỏi hệ thống của chúng tôi.
 • Bạn có thể xóa từng nội dung mà mình chia sẻ, đăng và tải lên bất cứ lúc nào. Ngoài ra, nếu bạn xóa tài khoản cá nhân của mình, mọi nội dung đã đăng lên tài khoản đó cũng sẽ bị xóa. Việc xóa tài khoản sẽ không tự động xóa nội dung bạn đăng trong vai trò quản trị viên của trang hoặc nội dung mà bạn tạo chung với người dùng khác, chẳng hạn như ảnh trong Album chung. Những nội dung đó có thể sẽ vẫn hiển thị với những thành viên khác trong Album.
 • Người dùng không chia sẻ mật khẩu tài khoản của mình cũng như cấp cho người khác quyền truy cập vào tài khoản Hahalolo hoặc chuyển tài khoản cho người khác mà chưa được sự đồng ý của chúng tôi.

Quyền sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động của bạn ở quảng cáo và nội dung thương mại hoặc được tài trợ:

Một số nội dung mà bạn chia sẻ hoặc tải lên (chẳng hạn như ảnh hay video) có thể được luật sở hữu trí tuệ bảo vệ.

 • Bạn cho phép chúng tôi sử dụng tên, ảnh đại diện và thông tin về hành động bạn thực hiện trên TiBi bên cạnh hoặc kèm theo quảng cáo, ưu đãi và các nội dung thương mại hoặc được tài trợ khác do chúng tôi hiển thị trên các sản phẩm của mình mà không cần trả thù lao cho bạn.
 • Chúng tôi có thể cho bạn bè của bạn biết rằng bạn quan tâm đến một sự kiện được quảng cáo hoặc đã thích Trang TiBi do một thương hiệu (trả tiền để chúng tôi hiển thị quảng cáo của họ trên TiBi) tạo ra. Các quảng cáo và nội dung như vậy sẽ chỉ hiển thị với những người được bạn cho phép xem hành động của bạn trên các sản phẩm của TiBi.

Quyền cập nhật phần mềm bạn sử dụng hoặc tải xuống:

 • Việc bạn tải xuống hoặc sử dụng phần mềm của chúng tôi đồng nghĩa với việc bạn cho phép chúng tôi tải xuống và cài đặt các bản cập nhật phần mềm (nếu có).

Các giới hạn về việc sử dụng tài sản trí tuệ của chúng tôi:

 • Nếu bạn sử dụng nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi và có trong sản phẩm của chúng tôi (ví dụ: hình ảnh, thiết kế, video hoặc âm thanh mà chúng tôi cung cấp và bạn thêm vào nội dung mình tạo hoặc chia sẻ trên TiBi, chúng tôi sẽ giữ lại tất cả các quyền đối với nội dung đó (nhưng không phải đối với nội dung của bạn).
 • Bạn chỉ có thể sử dụng bản quyền hoặc nhãn hiệu hàng hóa của chúng tôi (hay bất kỳ nhãn hiệu tương tự nào) khi được cho phép rõ ràng theo Nguyên tắc sử dụng thương hiệu mà chúng tôi đưa ra hoặc khi được chúng tôi cho phép trước bằng văn bản. Khi sửa đổi, dịch, tạo sản phẩm phái sinh, dịch ngược hoặc thiết kế đối chiếu sản phẩm của chúng tôi hay các thành phần của sản phẩm đó hoặc khi tìm cách trích xuất mã nguồn của chúng tôi, bạn phải được chúng tôi cho phép bằng văn bản (hoặc cho phép theo giấy phép nguồn mở), trừ trường hợp ngoại lệ.

2. Liên hệ:

Nếu người dùng có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào về Chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên lạc sau:

 • Địa chỉ: T&B Communication Solution Building Số 16 Hưng Gia 4, KĐT Phú Mỹ Hưng, P.Tân Phong, Q7, TPHCM
 • Điện thoại: (028) 54110088 - (+84)918343998 (Mr Khoa)
 • Email: contact@tibi.vn

   Ngày sửa đổi gần nhất: 19/11/2023   |  

×
Modal